ABSOLWENCI.......ABSOLWENCI.........ABS0LWENCI...........ABSOLWENCI..........

Tutaj znajdziesz naszych absolwentów.
Oczywiście na razie nie mamy wszystkich zdjęć i pewnie nigdy nie będziemy mieli wszystkich.
I tutaj prośba do odwiedzających stronę aby w miarę możliwości, jeśli posiadają fotografię z czasów ukończenia szkoły z koleżankami i kolegami ze szkoły, mogli ją udostępnić, przynieść do szkoły lub dać komuś innemu, abym ją mógł umieścić właśnie w tej bardzo osobliwej galerii.
Przecież to niesamowite, że po wielu latach możemy się zobaczyć na zdjęciu sprzed lat, zobaczyć innych, zobaczyć tych, których znaliśmy i tych nieznanych, wreszcie tych których już nie ma wśród nas...
Jest to napewno wzruszająca galeria.
Jak ten czas leci prawda?

Absolwenci 1966 Uczniowie klasy ósmej
 1. Niziński Andrzej
 2. Bociarska Teresa
 3. Zakrzewski Marian
 4. Nowak Jan
 5. Rybak Henryk
 6. Woźniak Maria
 7. Starczyk Alina
 8. Wanda Skwira
 9. Wiesław Kulik
 10. Kopeć Jerzy
 11. Chrost Barbara
 12. Giemza Marianna
 13. Bociarski Józef
 
Absolwenci 1967 Uczniowie klasy ósmej
 1. Banaszek Jan
 2. Kwaśnik Andrzej
 3. Rojek Maria
 4. Rojek Stanisław
 5. Woźniak Marianna
 
Absolwenci 1968 Uczniowie klasy ósmej
 1. Chrost Halina
 2. Chrost Stanisław
 3. Karaś Krystyna
 4. Drózd Genowefa
 5. Bajor Jan
 6. Mączyńska Halina
 7. Machajek Teresa
 8. Nizińska Teresa
 9. Nizińska Irena
 10. Laśkiewicz Jadwiga
 11. Pachocka Barbara
 12. Rojek Teresa
 13. Sygocki Stanisław
 14. Szerszeń Zbigniew
 15. Wójcik Jerzy
 16. Zakrzewska Bogumiła
 
Absolwenci 1969 Uczniowie klasy ósmej
 1. Blicharski Jerzy
 2. Cencelewicz Honorata
 3. Chrost Teresa
 4. Dziewit Bogusław
 5. Janeczek Edward
 6. Jaroszek Marian
 7. Jaworska Danuta
 8. Maciejczyk Teresa
 9. Miękus Urszula
 10. Niziński Jan
 11. Sąpór Bogdan
 12. Sokół Stanisław
 13. Skwira Stanisława
 14. Surma Alina
 15. Tetlak Ryszard
 16. Woźniak Krystyna
 
Absolwenci 1970 Uczniowie klasy ósmej
 1. Bajor Maria
 2. Bociarski Henryk
 3. Chmielewski Tadeusz
 4. Chrost Teresa
 5. Chrost Teresa
 6. Dziewit Roman
 7. Karczewska Maria
 8. Kopeć Jan
 9. Kwaśnik Jadwiga
 10. Murawski Kazimierz
 11. Sygocka Marianna
 12. Kowalewski Stanisław
 13. Zamorski Ryszard
 
 
Absolwenci 1971 Uczniowie klasy ósmej
 1. Bociarski Sylwester
 2. Dziewit Jerzy
 3. Filipkowski Marian
 4. Jaworski Michał
 5. Mączyński Jan
 6. Niziński Marek
 7. Pachocki Tadeusz
 8. Pastuszek Aleksander
 9. Rogalska Danuta
 10. Rybak Jan
 11. Bernardyna Skiba
 12. Stój Teresa
 13. Woźniak Janina
 14. Wiśniewski Adam
 15. Zamorski Edward
 
Absolwenci 1972 Uczniowie klasy ósmej

 
Absolwenci 1973 Uczniowie klasy ósmej
 1. Ałdaś Stanisław
 2. Bociarski Tadeusz
 3. Chrost Krystyna
 4. Chrost Marianna
 5. Jaroszek Stanisława
 6. Maciejczyk Ryszard
 7. Mączyńska Teresa
 8. Miazga Zbigniew
 9. Miękus Zygmunt
 10. Nowak Bożena
 11. Nowak Waldemar
 12. Ofiara Zofia
 13. Rybak Mirosława
 14. Skwira Tadeusz
 15. Sołtysiak Danuta
 16. Sygocki Mirosław
 17. Węsek Grażyna
 18. Wilk Stanisław
 19. Wiek Zofia
 20. Woźniak Jadwiga
 
Absolwenci 1974 Uczniowie klasy ósmej
 1. Ałdaś Maria
 2. Cencelewicz Longina
 3. Drapała Andrzej
 4. Faryna Jadwiga
 5. Jaworski Jerzy
 6. Jaworski Józef
 7. Karaś Teresa
 8. Kolasiński Jan
 9. Kopeć Janina
 10. Maciocha Janina
 11. Mączyński Wiesław
 12. Modelewski Henryk
 13. Nowak Antonina
 14. Padewska Grażyna
 15. Padewska Jadwiga
 16. Rogalska Barbara
 17. Rybak Aleksander
 18. Skiba Bonifacy
 19. Skwira Stanisław
 20. Tetlak Krzysztof
 21. Święcicka Jadwiga
 22. Sokół Marian
 23. Woźniak Janina
 24. Woźniak Tadeusz
 25. Woźniak Robert
 26. Wilk Marianna
 27. Zamorski Stanisław
 
Absolwenci 1975 Uczniowie klasy ósmej
 1. Ałdaś Krystyna
 2. Blicharska Teresa
 3. Bociarska Janina
 4. Gadecki Stanisław
 5. Chrost Ewa
 6. Boryczka Adam
 7. Boryczka Marek
 8. Brodowska Bożena
 9. Gadecki Mirosław
 10. Gola Janina
 11. Jaroszek Irena
 12. Jaśniewska Cecylia
 13. Jaworski Stanisław
 14. Kacprzycka Maria
 15. Kazun Krystyna
 16. Korzelewska Teodozja
 17. Maciejczyk Grażyna
 18. Murawska Krystyna
 19. Padewski Zbigniew
 20. Starzyk Bolesław
 21. Sobol Andrzej
 22. Stój Irena
 23. Święcicka Danuta
 24. Tetlak Bożena
 25. Węsek Jolanta
 26. Woźniak Danuta
 27. Wójcik Antoni
 
Absolwenci 1976 Uczniowie klasy ósmej
 1. Ałdaś Halina
 2. Ałdaś Zbigniew
 3. Banaszek Bożena
 4. Banaszek Bogusław
 5. Bociarska Helena
 6. Boryczka Marek
 7. Chmielewski Krzysztof
 8. Chrost Danuta
 9. Chrost Danuta
 10. Jaworska Anna
 11. Kacprzycka Teresa
 12. Król Józef
 13. Kwaśnik Jan
 14. Krześniak Janusz
 15. Kryśpiński Józef
 16. Laśkiewicz Marek
 17. Miazga Mirosława
 18. Nowak Mirosław
 19. Sobol Barbara
 20. Starzyk Barbara
 21. Szerszeń Stanisław
 22. Węsek Bogdan
 23. Wilk Grażyna
 24. Woźniak Grażyna
 25. Wiśniewska Teresa
 
Absolwenci 1977 Uczniowie klasy ósmej
 1. Banaszek Jolanta
 2. Banaszek Teresa
 3. Boryczka Krzysztof
 4. Boryczka Teodozja
 5. Cencelewicz Jan
 6. Chrost Irena
 7. Chrost Adam
 8. Drapała Urszula
 9. Faryna Szczepan
 10. Frysztak Ireneusz
 11. Janeczek Bożena
 12. Kazun Wanda
 13. Korzeń Krzysztof
 14. Kowalska Barbara
 15. Maciocha Barbara
 16. Miazga Henryk
 17. Modelewska Maria
 18. Modelewski Ryszrd
 19. Padewska Danuta
 20. Skwira Małgorzata
 21. Skwira Tadeusz
 22. Węsek Sławomir
 23. Woźniak Krzysztof
 24. Woźniak Marianna
 25. Woźniak Ryszrd
 
Absolwenci 1978 Uczniowie klasy ósmej
 1. Bębeńca Jan
 2. Blicharska Irena
 3. Brodowski Ryszrd
 4. Chrost Dariusz
 5. Gadecka Grażyna
 6. Gola Jerzy
 7. Jaroszek Teresa
 8. Jaworski Andrzej
 9. Kacprzycki Stanisław
 10. Kret Andrzej
 11. Kryśpińska Krystyna
 12. Rojek Bożena
 13. Węsek Zdzisław
 14. Wiśniewska Maria
   
 
Absolwenci 1979 Uczniowie klasy ósmej
 1. Chrost Janusz
 2. Drapała Jolanta
 3. Dziewit Małgorzata
 4. Gola Sławomir
 5. Kamińska Anna
 6. Kluś Halina
 7. Kolasińska Irena
 8. Król Tadeusz
 9. Miazga Stanisław
 10. Padewski Bogdan
 11. Siczek Bożena
 12. Sobol Bożena
 13. Sobol Zenon
 14. Skwira Jolanta
 15. Skwira Bożena
 16. Starzyk Jan
 17. Suchecka Joanna
 18. Święcicka Krystyna
 19. Woźniak Janusz
 20. Woźniak Marek
 21. Woźniak Marzena
 22. Wójcik Krzysztof
 23. Kazun Zbigniew
 
Absolwenci 1980 Uczniowie klasy ósmej
 1. Kolasińska Teodozja
 2. Kryśpiński Marian
 3. Chrost Leszek
 4. Chmielewski Wiesław
 5. Banaszek Waldemar
 6. Bębeńca Krzysztof
 7. Boryczka Ewa
 8. Bociarska Anna
 9. Ałdaś Grażyna
 10. Elżbieta Kucharska
 11. Maciejczyk Mirosław
 12. Modelewski Jan
 13. Nowak Lidia
 14. Siczek Zygmunt
 15. Nowak Renata
 16. Węsek Stanisława
 17. Wiśniewska Grażyna
 18. Woźniak Aldona
 19. Woźniak Krzysztof
 20. Starzyk Piotr
 21. Surma Małgorzata
 22. Sygocki Jarosław
 
Absolwenci 1981 Uczniowie klasy ósmej
 1. Boryczka Irena
 2. Faryna Elżbieta
 3. Gadecka Danuta
 4. Kacprzycka Bożena
 5. Koralewska Weronika
 6. Korzeń Bożena
 7. Modelewski Stanisław
 8. Skwira Urszula
 9. Stój Barbara
 10. Woźniak Agata
 11. Woźniak Marzena
 12. Wójcik Mirosław
 
Absolwenci 1982 Uczniowie klasy ósmej
 1. Brodowski Jacek
 2. Chrost Iwona
 3. Gizicki Sylwester
 4. Karaś Robert
 5. Korzeń Grażyna
 6. Kwaśnik Eugeniusz
 7. Nowak Marzena
 8. Nowak Zbigniew
 9. Rojek Ewa
 10. Rybak Dariusz
 11. Sobol Robert
 12. Stój Danuta
 13. Sygocki Sławomir
 14. Wiśniewska Janina
 15. Woźniak Wojciech
 16. Wójcik Grażyna
 
Absolwenci 1983 Uczniowie klasy ósmej
 1. Banaszek Andrzej
 2. Baran Grażyna
 3. Jaśniewski Wojciech
 4. Jelonkiewicz Marek
 5. Kolasiński Remigiusz
 6. Pastuszek Tomasz
 7. Sobol Dariusz
 8. Stępień Jacek
 9. Woźniak Beata
 
Absolwenci 1984 Uczniowie klasy ósmej
 1. Drapała Lidia
 2. Kolasiński Sylwester
 3. Król Zbigniew
 4. Kryśpiński Mirosław
 5. Modelewski Jacek
 6. Stępień Renata
 7. Kwaśnik Danuta
 8. Sygocki Robert
 9. Woźniak Danuta
 10. Zamorski Zbigniew
 
Absolwenci 1985 Uczniowie klasy ósmej
  1. Bębeńca Stanisław
  2. Gizicka Wiesława
  3. Gola Iwona
  4. Jaroszek Ewa
  5. Jaśniewski Roman
  6. Jelonkiewicz Sławomir
  7. Kopeć Tadeusz
  8. Kret Graźyna
  9. Maciocha Iwona
 1. Mączyńska Małgorzata
 2. Ofat Sylwester
 3. Pastuszek Radosław
 4. Sobol Mariola
 5. Tęcza Elźbieta
 6. Wójcik Beata
 7. Wójcik Tamara
 8. Zakrzewski Dariusz

 
 
Absolwenci 1986 Uczniowie klasy ósmej
 1. Baran Andrzej
 2. Jaśniewski Sylwester
 3. Jelonkiewicz Dariusz
 4. Kwaśnik Barbara
 5. Ofat Jakub
 6. Rojek Wiesława
 7. Skiba Małgorzata
 8. Skwira Piotr
 9. Sąpor Ireneusz
 10. Stelmachowicz Bogusława
 11. Tęcza Tomasz
 12. Woźniak Mariola
 
Absolwenci 1987 Uczniowie klasy ósmej
 1. Banaszek Sylwester
 2. Bieńkowski Stanisław
 3. Cibor Aldona
 4. Cibor Dorota
 5. Grzęda Sławomir
 6. Jaroszek Barbara
 7. Kacprzycki Józef
 8. Kolasińska Honorata
 9. Korzeń Mirosław
 10. Kwaśnik Zbigniew
 11. Kołodziej Robert
 12. Tęcza Ireneusz
 13. Słój Marian Robert
 14. Woźniak Beata
 15. Wójcik Małgorzata
 
Absolwenci 1988 Uczniowie klasy ósmej
 1. Bieńkowski Sławomir
 2. Jaśniewski Jarosław
 3. Kołodziej Ireneusz
 4. Kowalski Marek
 5. Kwaśnik Tomasz
 6. Miazga Honorata
 7. Modelewska Renata
 8. Nowak Justyna
 9. Nowak Sylwester
 10. Olczak Witold
 11. Samerek Elżbieta
 12. Sąpor Zuzanna
 13. Wójcik Bogdan
 
Absolwenci 1989 Uczniowie klasy ósmej
 1. Chmielewska Bożena
 2. Drapała Maria
 3. Fila Bogusław
 4. Jaroszek Agnieszka
 5. Konopik Dariusz
 6. Machajek Agnieszka
 7. Nowak Mariusz
 8. Olczak Monika
 9. Strojek Agnieszka
 10. Woźniak Paweł
 11. Zakrzewska Iwona
 
Absolwenci 1990 Uczniowie klasy ósmej
 1. Banaszek Sławomir
 2. Baran Sylwester
 3. Cibor Krystyna
 4. Chrost Agnieszka
 5. Kwaśnik Andrzej
 6. Machajek Paweł
 7. Padewski Tomasz
 8. Skiba Mariusz
 9. Zakrzewski Janusz
 
Absolwenci 1991 Uczniowie klasy ósmej
 1. Olczak Beata
 2. Zakrzewska Beata
 3. Sobol Kinga
 4. Modelewska Aneta
 5. Nowak Kinga
 6. Baran Małgorzata
 7. Nopwak Aneta
 8. Grzęda Magdalena
 9. Król Małgorzata
 10. Sygocka Bożena
 11. Skiba Andrzej
 12. Konopik Karol
 13. Skwira Łukasz
 
 
Absolwenci 1992 Uczniowie klasy ósmej
 1. Bieńkowska Anna
 2. Brodowski Marek
 3. Całczyńska Iwona
 4. Chrost Marcin
 5. Jaroszek Renata
 6. Kościuk Arkadiusz
 1. Kulik Krzysztof
 2. Niziński Krzysztof
 3. Ofat Joanna
 4. Olczak Anna
 5. Strojek Halina
 6. Wójcik Marta

 
 
Absolwenci 1993 Uczniowie klasy ósmej
 1. Bąkowska Aneta
 2. Chrost Andrzej
 3. Gizicka Justyna
 4. Kościuk Marek
 5. Kwaśnik Marianna
 6. Niziński Paweł
 7. Nowak Rafał
 8. Tetlak Monika
 9. Woźniak Marcin
 
Absolwenci 1994 Uczniowie klasy ósmej
 1. Baran radosław
 2. Cibor Przemysław
 3. Grzęda Arkadiusz
 4. Grzęda Tomasz
 5. Konopik Dorota
 6. Nowak Rafał
 7. Machajek Wioletta
 8. Fila Mariusz
 9. Nowak Agnieszka
 10. Mączyński Marcin
 11. Murawska Agnieszka
 12. Puchniarz Anna
 13. Puchniarz Justyna
 14. Wąsek Tomasz
 

Absolwenci 1995 Uczniowie klasy ósmej

 1. Bąkowski Tomasz
 2. Banaszek Monika
 3. Dudek Łukasz
 4. Dziewit Wioleta
 5. Głowacka Anita
 6. Kwaśnik Dariusz
 7. Kulik Jarosław
 8. Niziński Jan
 1. Nizińska Kamila
 2. Nowak Marta
 3. Nowak Monika
 4. Bociarski Krzysztof
 5. Strojek Paweł
 6. Woźniak Edyta
 7. Wójcik Bogdan
 
 

Absolwenci 1996 Uczniowie klasy ósmej

 1. Bociarska Anna
 2. Bolek Diana
 3. Całczyński Krzysztof
 4. Drapała Sylwia
 5. Karaś Krzysztof
 6. Kopeć Elżbieta
 7. Kwaśnik Anna
 1. Mączyńska Monika
 2. Murawski Marcin
 3. Nowak Izabella
 4. Nowakowski Sylwester
 5. Pachocka Katarzyna
 6. Skiba Anna
 
 

Absolwenci 1997 Uczniowie klasy ósmej

 1. J.Bajor
 2. M.Węsek
 3. J.Wilk
 4. K.Kopeć
 5. A.Wójcik
 6. M.Dudek
 7. A.Chmielewska
 1. T.Bieniek
 2. K.Krawczyk
 3. A.Cibor
 4. R.Strojek
 5. J.Machajek
 6. P.Jaroszek
 7. A.Chrost
 
 
Absolwenci 1998 Uczniowie klasy ósmej
 1. Nowak Mariusz
 2. Puchniarz Piotr
 3. Dziewit Przemysław
 4. Pietrasik Łukasz
 5. Śwital Małgorzata
 6. Bociarska Daria
 7. Pachocki Szymon
 8. Mączyńska Justyna
 1. Bolek Marlena
 2. Bociarska Renata
 3. Głowacki Jreneusz
 4. Nowak Anna
 5. Janeczek Dariusz
 6. Chodyra Bożena
 7. Gadecka Dorota
 8. Chmielewska Justyna
 
 
Absolwenci 1999 Uczniowie klasy ósmej
 1. Bolek Piotr
 2. Jaroszek Paweł
 3. Kopeć Izabela
 4. Jagiełło Wioletta
 5. Nowak Renata
 6. Wilk Justyna
 7. Bociarska Nałgorzata
 1. Niziński Michał
 2. Cierpisz Przemysław
 3. Piwarski Konrad
 4. Kwaśnik Robert
 5. Surmacka Agnieszka
 6. Sobol Patrycja
 
 
Absolwenci 1999 Uczniowie klasy szóstej
 1. Bociarski Marcin
 2. Konarski Michał
 3. Banaszek Magdalena
 4. Dudek MIchał
 5. Rybak Damian
 6. Miazga Paweł
 7. Bieniek Wioletta
 1. Tetlak Magdalena
 2. Cywka Urszula
 3. Całczyńska Anna
 4. Chrost Mateusz
 5. Pietrasik Dominik
 6. Bolek Robert
 7. Kolasiński
 
 
Absolwenci 2000 Uczniowie klasy ósmej
 1. Warda Sebastian
 2. Bolek Robert
 3. Wilk Łukasz
 4. Woźniak Rafał
 5. Pachocki Karol
 6. Gębczyńska Monika
 7. Nowak Ewelina
 8. Sobol Ewelina
 9. Chodyra Joanna
 10. Bieniek Katarzyna
 1. Cierpisz Anna
 2. Laśkiewicz Ewelina
 3. Janeczek Magdalena
 4. Karaś Sebastian
 5. Chrost Karol
 6. Nowakowski Grzegorz
 7. Murawski Michał
 8. Grzęda Karol
 9. Strojek Mariusz
 
 
Absolwenci 2000 Uczniowie klasy szóstej
 1. Chrost Agata
 2. Chrost Damian
 3. Cibor Piotr
 4. Cywka Monika
 5. Jagiełło Edyta
 6. Konopik Rafał
 7. Krawczyk Ewelina
 8. Król Łukasz
 9. Kryśpiński Marcin
 1. Kwaśnik Patrycja
 2. Murawski Łukasz
 3. Niziński Karol
 4. Nowak Marcin
 5. Ogonek Szymon
 6. Rybak Grzegorz
 7. Surmacka Agnieszka
 8. Woźniak Jarosław
 
 
Absolwenci 2001 Uczniowie klasy szóstej
 1. Banaszek Konrad
 2. Bębeńca Łukasz
 3. Bociarska Justyna
 4. Bociarski Tomasz
 5. Bolek Ewelina
 6. Chodyra Malwina
 7. Chrost Katarzyna
 8. Cierpisz Michał
 9. Gębczyński Rafał
 10. Grzęda Ptrycja
 1. Konarska Monika
 2. Kopeć Karol
 3. Kryśpiński Konrad
 4. Laśkiewicz Mateusz
 5. Pietrasik Bartłomiej
 6. Strojek Iwona
 7. Warda Michał
 8. Wilk Agata
 9. Wilk Marek
 10. Wilk Piotr
 
 
Absolwenci 2002 Uczniowie klasy szóstej
 1. Bolek Paweł
 2. Chrost Tomasz
 3. Gębczyńska Anna
 4. Kolasiński Marek
 5. Król Dorota
 6. Król Tomasz
 7. Lasek Damian
 8. Miazga Jarosław
 9. Niziński Damian
 10. Nowak Radosław
 11. Szerszeń Agnieszka
 
 
Absolwenci 2003 Uczniowie klasy szóstej
 1. Banaszek Anita
 2. Baran Michał
 3. Bębeńca Ilona
 4. Bieniek Łukasz
 5. Całczyńka Katarzyna
 6. Chrost Marcin
 7. Drab Łukasz
 8. Jaroszek Łukasz
 9. Konopik Kamila
 1. Laśkiewicz Wioleta
 2. Maciejczyk Kamil
 3. Miazga Kszysztof
 4. Skwira Ewelina
 5. Szerszeń Maria
 6. Woźniak Ewelina
 7. Woźniak Sebastian
 8. Woźniak Tomasz
 
 
Absolwenci 2004 Uczniowie klasy szóstej
 1. Bolek Jarosław
 2. Chmielewski Hubert
 3. Chodyra Aleksandra
 4. Gębczyńska Katarzyna
 5. Janeczek Karolina
 6. Karaś Monika
 7. Lasek Katarzyna
 8. Sobol Weronika
 9. Surmacka Anna
 10. Węsek Łukasz
 11. Wilk Magda
 
 
Absolwenci 2005 Uczniowie klasy szóstej
 1. Ałdaś Michał
 2. Banaszek Marlena
 3. Bębeńca Marlena
 4. Chmielewski Piotr
 5. Chrost Angelika
 6. Kapusta Małgorzata
 7. Karaś Rafał
 8. Konarski Łukasz
 9. Ofat Magda
 10. Wilk Małgorzata
 11. Woźniak Konrad
 
   
Absolwenci 2006 Uczniowie klasy szóstej
 1. Baran Mateusz
 2. Bolek Monika
 3. Borowska Dominika
 4. Chrost Marta
 5. Drab Marcin
 6. Król Ewelina
 7. Król Paulina
 8. Laśkiewicz Krystian
 9. Nowakowska Magda
 10. Sygocka Patrycja
 11. Rybak Michalina
 12. Wilk Karol
 13. Woźniak Michał
 
Absolwenci 2007 Uczniowie klasy szóstej
 1. Ewelina Śwital
 2. Aleksandra Janeczek
 3. Ewelina Maciejczyk
 4. Dorota Piwarska
 5. Edyta Ałdaś
 6. Daria Jagiełło
 7. Aleksandra Sygocka
 8. Mateusz Spadło
 9. Kamil Sobol
 10. Dawid Marchewka
 
Absolwenci 2008 Uczniowie klasy szóstej
 1. Pachocka Marta
 2. Sygocka Lidia
 3. Jelonkiewicz Karolina
 4. Chmal Paulina
 5. Banaszek Kinga
 6. Bębeńca Daniel
 7. Wilk Arkadiusz
 8. Woźniak Piotr
 9. Jagiełło Dawid
 10. Kapusta Jakub
 
 
Absolwenci 2009 Uczniowie klasy szóstej
 1. Tomasz Kowalczyk
 2. Marcin Sobol
 3. Joanna Miazga
 4. Piotr Pastuszek
 5. Edyta Borowska
 6. Mateusz Chmal
 7. Paulina Banaszek
 
 
Absolwenci 2010 Uczniowie klasy szóstej
 1. Izabela Bolek
 2. Milena Chmielewska
 3. Adrian Jagiełło
 4. Krystian Kościuk
 5. Dariusz Nowakowski
 6. Cezary Kowalski
 7. Kamil Warchoł
 8. Przemysław Warchoł
 9. Gezegorz Wilk
 
 
Absolwenci 2011 Uczniowie klasy szóstej
 1. Damian Baran
 2. Eryk Król
 3. Aleksandra Kościuk
 4. Katarzyna Kolasińska
 5. Kamil Nowakowski
 6. Paulina Siczek
 7. Mateusz Wójcik
 
   
Absolwenci 2012 Uczniowie klasy szóstej
 1. Kacper Borkowski
 2. Damian Jelonkiewicz
 3. Paulina Kowalska
 4. Bartłomiej Król
 5. Agata Kryśpińska
 6. Weronika Modelewska
 7. Patryk Woźniak
 8. Klaudia Wziątek
 
   
Absolwenci 2013 Uczniowie klasy szóstej
 1. Aleksandra Bzdzikot
 2. Marcelina Wójcik
 3. Paweł Banaszek
 4. Klaudia Sobol
 5. Kamil Jagiełło
 6. Wiktoria Cieślakowska
 7. Tomasz Wójcik
 8. Paweł Wójcik
 9. Patryk Bolek
 

   
Absolwenci 2014 Uczniowie klasy szóstej
 1. Łukasz Chmal
 2. Klaudia Dąbrowska
 3. Bartosz Kędra
 4. Malwina Korzeń
 5. Natalia Kościuk
 6. Bartosz Nowakowski

 
   
Absolwenci 2015 Uczniowie klasy szóstej
 1. Łukasz Bociarski
 2. Julia Cieślakowska
 3. Mateusz Fila
 4. Kamil Jelonkiewicz
 5. Milena Jelonkiewicz
 6. Michał Kolasiński
 7. Paweł Kolasiński
 8. Zuzanna Konopik
 9. Przemysław Machajek
 10. Weronika Mańturzyk
 11. Cezary Michalec
 12. Aleksandra Walos
 13. Hubert Zieliński
 
   
Absolwenci 2016 Uczniowie klasy szóstej
   
   
Absolwenci 2017 Uczniowie klasy szóstej
   
   
Absolwenci 2018 Uczniowie klasy szóstej