AKTUALNOŚCI.......AKTUALNOŚCI.........AKTUALNOŚCI..........AKTUALNOŚCI........


Podsumowanie

Konkurs "Szkolny karmnik -Zima 2016" już rozstrzygnięty.

12 maja 2016 w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach odbyło się podsumowanie XXIII edycji konkursu "Szkolny karmnik - Zima 2016", którego organizatorem jest Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego, a współorganizatorami Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka w Kozienicach oraz Nadleśnictwa: Kozienice, Radom i Zwoleń. Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście oraz laureaci konkursu. Zanim przystąpiono do wręczania dyplomów i nagród, dzieci z Cecylówki-Brzózkiej wystąpiły z ciekawym przedstawieniem "Kochajmy ptaki".
Udział w przedstawieniu wzięli uczniowie z klas I, III i oddziału przedszkolnego w składzie: Bociarski Jakub, Grzęda Agata, Murawska Klaudia, Piwarska Maja, Skwira Katarzyna, Baran Patrycja, Kozicki Jakub, Ogonek Lena, Brodowska Justyna, Brodowski Mateusz, Bociarska Katarzyna, Kowalska Natalia, Zakrzewska Natalia, Marchewka Patryk, Baran Zuzanna, Sygocka Emila, Nowakowski Kacper, Fijołek Olga, Fijołek Emil, Zielińska Natalia.
Dzieci zaprezentowały się pięknie w kolorowych strojach  "ptaków" przygotowanych przez rodziców. Występ artystyczny i dekoracje przygotowały panie: Mirosława Drab i Marianna Piwarska.

      Następnie przystąpiono do podsumowania konkursu i rozdania nagród. Konkurs skierowany był do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz podopiecznych placówek dla osób niepełnosprawnych z terenu Miast i Gmin leżących w granicach Kozienickiego Parku Krajobrazowego i jego okolicy, tj. miasto i gmina Pionki , miasto i gmina Kozienice, miasto i gmina Zwoleń oraz gminy: Głowaczów, Jedlnia-Letnisko, Garbatka-Letnisko, Jastrzębia, Sieciechów, Policzna i Gózd.
Celem konkursu było dokarmianie i ochrona ptaków w okresie zimowym, zwiększenie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko oraz uwrażliwienia na piękno przyrody poprzez bezpośredni z nią kontakt. Z każdej zgłoszonej placówki oświatowej wytypowana była 6-osobowa grupa, która miała za zadanie pomagać ptakom przetrwać trudny okres zimowy poprzez systematyczne ich dokarmianie, prowadzenie obserwacji oraz akcji informacyjno - edukacyjnej na temat ptaków zimujących w Polsce, sporządzanie notatek, wykonywanie zdjęć.
Konkurs trwał od 19 stycznia do 18 marca 2016r. W trakcie jego trwania jury zgodnie z regulaminem, dokonało kontroli pracy dzieci w naszej szkole. Oceniano m.in. estetykę wykonania karmnika, rodzaj stosowanej karmy, lokalizację karmnika, dokumentację konkursową.

Do konkursu przystąpiło 29 placówek oświatowych (łącznie 174 osoby), z czego tylko my jako jedyna szkoła z terenu gminy Głowaczów. Jury przyznało 8 nagród i 2 wyróżnienia.
W kategorii:  I grupa wiekowa - dzieci z przedszkoli - II miejsce przypadło w udziale dla  Oddziału Przedszkolnego w Cecylówce - Brzózkiej w składzie:
Jakub Bociarski, Agata Grzęda, Klaudia Murawska, Maja Piwarska, Karol Seremak, Katarzyna Skwira, opiekun grupy: Marianna Piwarska. Każde z dzieci otrzymało dyplom, książki o tematyce przyrodniczej oraz piękne hulajnogi. Dla szkoły były  magnetyczne plansze edukacyjne i także książki przyrodnicze.   

W ten sposób trud kilkumiesięcznej, systematycznej pracy został nagrodzony i uczniowie już dziś deklarują swój udział w kolejnych edycjach konkursu.


Red. i fot. J. Furga