DOKUMENTY.......DOKUMENTY...........DOKUMENTY............DOKUMENTY...........

Kalendarium na rok szkolny 2018/2019


STATUT

Publicznej Szkoły Podstawowej

w Cecylówce-Brzózkiej

PROGRAM
WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNY
 PUBLICZNEJ  SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
W CECYLÓWCE-BRZÓZKIEJ
2017 - 2020 r.

 

Regulamin Rady Rodziców
w Publicznej Szkole Podstawowej w Cecylówce-Brzózkiej

 

Raport
z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2017/18
w  PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWE
w Cecylówce-Brzózkiej
KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I  RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE