NAUCZYCIELE.......NAUCZYCIELE.........NAUCZYCIELE...........NAUCZYCIELE...........

Nauczyciele naszej szkoły...

Agnieszka Woźniak
mgr edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej,
dodatkowe: logopedia,
oligofrenopedagogika,
zarządzanie w oświacie
Marianna Piwarska
licencjat katecheza,
liceum pedagogiczne- wychowanie przedszkolne,
oligofrenopedagogika
Joanna Strzelczyk
mgr- pedagogika wczesna edukacja dziecka,
dodatkowe:
oligofrenopedagogika, wychowanie fizyczne,
plastyka, muzyka
Justyna Grosiak
mgr- filologia polska,
dodatkowe: bibliotekoznawstwo,
edukacja wczesnoszkolna
terapia pedagogiczna i rewalidacja
oligofrenopedagogika

Jadwiga Furga
mgr chemii,
dodatkowe: matematyka, oligofrenopedagokika,
zarządzanie w oświacie

Nina Brodowska-Wojdaklicencjat j.angielski,
oligofrenopedagogika

Maciej Wojciechowski


mgr geografii,
dodatkowe:
technologia informacyjna i informatyka w szkole,
fotografia

Mirosława Drab


mgr pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,
dodatkowe: historia w szkole podstawowej i gimnazjum

Katarzyna Piech


magister geografii, dodatkowe: wychowanie fizyczne, technika z informatyką, bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika

Mariola Kosik-Abramczykmgr fizyki


Urszula Rotuskamgr biologii,
dodatkowe: wiedza o życiu człowieka

Konrad Wolskimgr wychowania fizycznego


Anna Sadowskamgr filologia germańskaMaria Szerszeń


mgr edukacja wczesnoszkolna